U SLUČAJEVIMA  REKLAMACIJE, ODUSTANKA OD UGOVORA ILI ZAMENE ROBE, POVRAT ROBE SE PREPORUČUJE PREKO KURIRSKE SLUŽBE "CITY EXPRESS" , UKOLIKO KUPAC NIJE U MOGUĆNOSTI MOŽE POSLATI I DRUGOM KURIRSKOM.