U SLUČAJEVIMA  REKLAMACIJE, ODUSTANKA OD UGOVORA ILI ZAMENE ROBE, POVRAT ROBE VRŠI ISKLJUČIVO PREKO KURIRSKE SLUŽBE "CITY EXPRESS" ILI LIČNIM DONOŠENJEM U RADNJU.